Thực Đơn Đậu Hũ Thúi Lão Lâm

Truyền thống:

50.000 VNĐ
 • Đậu hũ thúi chiên giòn

 • Cải ngâm chua

 • Tương nấu truyền thống

Sốt chua cay:

50.000 VNĐ
 • Đậu hũ thúi chiên giòn

 • Nước cốt tắc, muối tiêu gia truyền

 • Gia vị chua cay

Sốt chua ngọt:

50.000 VNĐ
 • Đậu hũ thúi chiên giòn

 • Sốt chua ngọt gia truyền

 • Rau gia tăng mùi vị

Hấp chao:

50.000 VNĐ
 • Đậu hũ thúi tươi

 • Nước chưng chao

 • Rau gia tăng mùi vị

Chưng tương:

50.000 VNĐ
 • Đậu hũ thúi tươi

 • Nước chưng tương gia truyền

 • Rau gia tăng mùi vị

Cà ri:

50.000 VNĐ
 • Đậu hũ thúi tươi

 • Nước sốt cà ri

 • Rau gia tăng mùi vị

Lẩu đậu hũ thúi:

50.000 VNĐ
 • Đậu hũ thúi tươi, bún sợi

 • Nước lẩu gia truyền

 • Bò viên, trứng gà, nấm kim châm

Trứng gà thảo mộc

50.000 VNĐ
 • Trứng gà

 • Thảo mộc gia truyền

Trà tắc:

50.000 VNĐ
 • Trà tắc Đài Loan